BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190705T235900 DTSTAMP:20191018T101048Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190705T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Forslag om vern av et nytt skogområder og utvidelse av et eksister ende naturreservat UID:e99dbccf-cc0a-4930-b4e8-5f96f2ddaf3b X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fylkesmannen foreslå\;r vern av et nytt skogområ\;der samt en utvidelse av et eksisterende naturr eservat begge i Evje og Hornnes kommune. Vern av disse områ\;dene vi l bidra med litt over 3000 daa nytt verneareal i Aust- Agder.

Frist: 05.07.2019 23:59
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/agder/Horinger/2019/07/forslag-om-vern- av-et-nytt-skogomrader-og-utvidelse-av-et-eksisterende-naturreservat/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Forslag om vern av et nytt skogområder og utvidelse av et eksister ende naturreservat TRIGGER:-P52DT6H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR