BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190624T235900 DTSTAMP:20190921T040704Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190624T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Forslag om vern av to nye skogområder og utvidelse av et eksistere nde naturreservat UID:bc07142f-e7ca-4d9f-b0c4-67cc6b1dca5f X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fylkesmannen foreslå\;r vern av to nye skogområ\;der i Bygland\, Å\;mli og Vegå\;rshei kommune samt en utvidelse av et eksisterende naturreservat i Sirdal kommu ne. Vern av disse områ\;dene vil bidra med nesten 6 000 daa nytt ver neareal i Aust og Vest-Agder.

Frist: 24.06 .2019 23:59
Lenke: https://www.fylkesmannen.no /agder/Horinger/2019/06/forslag-om-vern-av-to-nye-skogomrader-og-utvidels e-av-et-eksisterende-naturreservat/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Forslag om vern av to nye skogområder og utvidelse av et eksistere nde naturreservat TRIGGER:-P44DT3H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR