Høytidelig seremoni ønsket nye landsmenn velkommen i Aust-Agder

240 nye statsborgere og gjester deltok på markeringen i Arendal Kulturhus søndag 4. november.

I sin velkomsthilsen oppfordret fylkesmann Stein A. Ytterdahl alle nye statsborgere til å slutte seg til de grunnleggende verdieene som det norske fellesskapet bygger på.

Søndag 14. oktober ble "Statsborgerseremonien" avholdt i Kristiansand, der 168 nye statsborgere deltok på markeringen. Søndag 4. november var det våre nye landsmenn i Aust-Agder sin tur. Av ca 210 nye statsborgere i Aust-Agder, hadde 85 meldt seg på markeringen. De kunne ta med seg inntil to gjester hver, så tilsammen deltok rundt 240 gjester på arrangementet.

Ordfører i Grimstad, Kjetil Glimsdal, var dagens hovedtaler. Han la spesielt vekt på verdien av "å bli sett", og det å se andre, og hvordan det å møte hverandre som likeverdige – med åpne ansikter – skaper kontakt og reduserer konflikt. 

Stein Johnsen på klaver. Eva Johnsen Tungesvik på sang.

Søskenparet Eva Johnsen Tungesvik og Stein Johnsen sto for de kulturelle innslagene, med nydelig sang og vakkert klaverspill.

For mange er avleggelsen av troskapsløftet et rørende høydepunkt: "Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og det norske samfunnet. Jeg støtter demokratiet og menneskerettene og vil respektere landets lover."

Nye statsborgere med gjester reiser seg og avlegger troskapsløftet.

Etter å ha avlagt troskapsløftet fikk alle utdelt en bok av Fylkesmannen samt ordfører til den enkeltes kommune. H. M. Kong Harald har skrevet forordet til boken som ønsker dem velkommen som borgere. Seremonien ble rundet av med god mat og hyggelig samvær.

Ordfører Robert Cornels Nordli med nye statsborgere fra Arendal