Høytidelig seremoni ønsket 168 nye landmenn ønsket velkommen i Vest-Agder

I sin velkomsthilsen oppfordret fylkesmann Stein A. Ytterdahl alle til å slutte seg til de grunnleggende verdiene som det norske fellesskapet bygger på.

168 personer fra Aust- og Vest-Agder ønsket å markere sitt nye statsborgerskap og takket ja til invitasjonen fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om å delta på årets statsborgerseremoni. De kunne ta med seg inntil to gjester hver, så til sammen var det ventet nærmere 480 personer til markeringene.

Seremonien er frivillig, og er det norske samfunnets måte å ønske nye landsmenn velkommen som fullverdige borgere, noe mange setter stor pris på.

Festen i Vest-Agder ble arranger på Q42 i Kristiansand søndag den 14. oktober for de 168 nye statsborgerne som meldte seg på markeringen i Vest-Agder.

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl representerte det offisielle Norge og ledet begge festene med stø hånd. I sin velkomsthilsen oppfordret han alle til å slutte seg til de grunnleggende verdiene som det norske fellesskapet bygger på. Han påpekte også at det den enkelte bringer med seg av kultur, språk, livssyn og kompetanse er en berikelse for samfunnet vårt.

Politiker og seniorrådgiver i IMDI, Abdullahi Mohamed Alason, var hovedtaler for dagen. Han la vekt på demokrati som en grunnleggende bærer i vært samfunn og oppfordret alle til å delta aktivt og støtte opp om demokratiet. Han la også vekt på grunnleggende verdier som likestillestilling mellom kjønn, respekt for andres kultur, religion, rase og legning, dessuten voksnes ansvar for barns oppvekst og hvilke verdier de bringer med seg.

Vi var så heldig å få Anita Skorgan til å stå for de kulturelle innslagene. Hun sørget for nydelig sang, samt mange reflekterende ord.

For mange er avleggelsen av troskapsløftet et rørende høydepunkt: "Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og det norske samfunnet. Jeg støtter demokratiet og menneskerettene og vil respektere landets lover."

Etter å ha avlagt troskapsløftet fikk alle utdelt en bok av Fylkesmannen samt ordfører til den enkeltes kommune. H. M. Kong Harald har skrevet forordet til boken som ønsker dem velkommen som borgere. Seremonien ble rundet av med god mat og hyggelig samvær.

For presse: Bilder fra seremonien kan fås fra kontaktpersonen i høyre spalte.

Troskapsløftet

Hovedtaler, Abdullahi Mohamed Alason

Nye statsborgere fra Farsund

Kontaktpersoner