Skjenkebevillinger

Hvis du ønsker å selge eller skjenke alkohol, må du først søke om salgs- eller skjenkeløyve. Det er kommunen der alkoholen skal selges eller skjenkes, som kan gi slike løyver. Fylkesmannen kan gi skjenkeløyve til skip som fungerer som kollektivt transportmiddel, og til cruiseskip.

Klagerett

Hvis du søker om salgs- eller skjenkeløyve, og får avslag fra kommunen, kan du klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan bare avgjøre om innholdet i vedtaket er lovlig, om det er gjort av rett forvaltningsorgan, og om det har blitt til på lovlig måte. Du sender klagen gjennom den kommunen som har fattet vedtaket om avslag.

Vis mer


28.08.2015

Salg av alkohol på valgdagen er nå tillatt

De kommunene som har egne forskrifter med presisering av forbudet, må oppheve disse for at endringen skal trå i kraft.


Kontaktpersoner

Lenker