Rapportering 2018 - tilskudd for svømming i barnehager

Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot barns svømmeferdigheter. Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann.

Rapportering.
Kommunene skal innen 1. desember 2018 rapportere til Fylkesmannen om bruk av midlene. Rapporten skal inneholde informasjon om hvor mange barn (gutter og jenter) som deltok fra kommunale og private barnehager og hvor mange timer svømmeopplæring som ble gitt.

Rapporteringsskjema og navneliste finner du til høyre i menyen.
Frist for rapportering er 1. desember 2018.

Rapportering sendes Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Epost-adresse: fmavpost@fylkesmannen.no