Våg å se – våg å handle!

Det er laget et gratis nettkurset om å forebygge og oppdage vold og overgrep mot barn og unge. Det er Likestillingssenteret på Hamar og Hamar interkommunale krisesenter som står bak kurset.

Kurset «Våg å se – våg å handle!» har som tema å oppdage vold og overgrep mot barn og unge, samt hjelpe barn som er eller har blitt utsatt for vold og overgrep.

Målgruppa for kurset er ansatte i barnehager, i skoler, SFO, helsestasjon og andre som arbeider med barn.

 

Nettkurset består av 5 moduler:


Del 1: Vold i nære relasjoner
Del 2: Barn utsatt for vold i nære relasjoner
Del 3: Kjønn, normer og vold
Del 4: Hvordan forebygge og oppdage vold
Del 5: Hva gjør vi?

Det tar ca. 1 time og 40 minutter å gå gjennom alle modulene. Hver del består av foredrag, refleksjonsspørsmål, faktaspørsmål og verktøykasse med lenker til filmer og nettressurser.

 

Kurset er gratis, men du må registrere en bruker i nettskolen til Likestillingssenteret på Hamar for å få tilgang til det.

Ta kurset her: Våg å se - våg å handle