Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Sørlandsk lærerstevne den 16. oktober 2020 er avlyst


På vegne at styret i Stiftelsen Sørlandsk lærerstevne  formidler Fylkesmannen pressemelding fra stiftelsen om at årets stevne den 16. oktober 2020 dessverre er avlyst.

 

 

 

 

 

 

 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 08.06.2020

Fylkesmannen i Agder har en representant i stiftelsens styre.

 

Dessverre blir årets stevne avlyst på grunn av konsekvensene av koronapandemien.

Dokumenter