«Snakk med meg davel»

Podkasten som handler om å kommunisere – og særlig om hvordan du som en barnehagearbeider kommuniserer i en bekymringssamtale med barn i barnehagen.

Hvordan kan jeg bli den trygge voksne som snakker med barn om det jeg er bekymret for – spesielt når bekymringen kan handle om vold og overgrep?

 

Hva gjør vi i dag, og hvordan kan vi bli bedre til å oppdage og utforske sammen med barnet – for så å handle på det som kommer fram i samtalene?

 

Hvilke muligheter-  ansvar og plikter må en kjenne til som ansatt i en barnehage?

 

Podkasten er et samarbeid mellom barnehagenettverket region Kristiansand v/Vennesla kommune og RVTS sør.

En leder og en pedagog fra to barnehager i Vennesla kommune samtaler med en ansatt ved RVTS sør.

 

Midler til å produsere «Snakk med meg davel» er gitt av Fylkesmannen i Agder.

 

 

Podkasten finner dere på RVTS sine sider. Lenke i høyremargen.