Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Smittevernveilederen: Oppdaterer kriterier for når barn og ansatte ikke skal møte i barnehagen


Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet har gjort justeringer i smittevernveilederens retningslinjer for når barn og ansatte kan – og ikke kan – møte i barnehagen.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 02.07.2020

Smittevernveilederen for barnehager ble 26. juni oppdatert med følgende presiseringer:

  • Barnehagebarn og ansatte må ikke lenger være hjemme til de har hatt én symptomfri dag etter luftveisinfeksjon. Det holder at allmenntilstanden er god hos barn, og at ansatte ikke lenger har symptomer.
  • Noen barn kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme i barnehagen dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form.
  • Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart.
  • Barn og ansatte skal, selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte i barnehagen. Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie, mens barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god.

Les de oppdaterte avsnittene om "Når skal barn, foresatte og ansatte ikke møte i barnehagen" på utdaningdirektoratetets sider om Smitteveiledere.