Regional samling for kommuner i Oppfølgingsordningen på Radisson Blu hotel Caledonien i Kristiansand tirsdag 26. november2019

Kommunene i oppfølgingsordningen på Agder deltok fra skolenivå, kommuneledelse og politisk ledelse.

Mål for samlingen:

  • Økt kompetanse for utviklingsarbeid i kommunen på alle nivå, et særlig oppdrag til skoleeiernivået, både politisk og administrativ skoleeier. 
  • Hva innebærer det å være politisk skoleeier? 
  • Et langsiktig mål er bærekraft og videre samarbeid i ulike regionale nettverk.

 

 

Professor Dag Ingvar Jacobsen ved UIA innledet med tema «Organisasjonsutvikling og endringsledelse»

 

 

Kommunene presenterte interessante og spennende satsinger fra eget utviklingsarbeid. Økt fokus på dialog og samarbeid mellom skole og den politiske skoleeier

 

Kontaktpersoner