Oppdatering fra UDIR om stengning av barnehager og skoler ved smitteutbrudd.

Det er kommunen som avgjør om en skole eller barnehage skal stenge.

Generelt gjelder:

  • Det skal være høy terskel for å stenge barnehager og skoler.
  • Hvis barn, elever eller ansatte blir smittet av koronaviruset, må de som har vært i nærkontakt med personen, i karantene.
  • Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvem som må i karantene, men skolen og barnehagen må bidra med oversikt over nærkontakter.
  • Kommunen bør unngå å stenge barnehager og skoler som et generelt forebyggende tiltak.