Det er fortsatt gult tiltaksnivå som gjelder når barnehager, SFO og skoler starter opp etter sommerferien

Trafikklysmodellen for barnehager, SFO og skoler skal gjøre det enklere å skalere tiltakene hvis smittesituasjonen endres. Ved oppstart etter sommerferien er det fortsatt gult tiltaksnivå som gjelder, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Det er ikke åpnet opp for lokal nedjustering til grønt tiltaksnivå.

Nå skal mange som har vært på sommerferie og ikke har sett hverandre på lenge samles igjen. Hverdagen starter, og det er derfor litt større mulighet for at det kan oppstå smitte. Alle barnehager, SFO og skoler skal derfor starte på gult nivå for å hindre smittespredning og for å forenkle smitteoppsporing dersom det skulle oppstå smitte ved de ulike enhetene de første ukene. Foreløpig er det derfor ikke åpnet opp for at det kan gjøres lokal nedjustering til grønt tiltaksnivå. Sentrale bestemmelser for gult nivå gjelder derfor fortsatt for barnehager, SFO og skoler.