Kompetansepakkene om fagfornyelsen er nå tilgjengelige for alle skolene i Agder

Fylkesmannen har  inngått et samarbeid med Universitetet i Agder og Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger om å utarbeide kompetansepakker som støtte ved implementering av fagfornyelsen.

Kompetansepakkene består av ulike tematiske moduler med digitale forelesninger og dertil tilhørende drøftingsoppgaver. Modulene er tenkt brukt ved alle skolene på Agder både på planleggingsdager og på personalmøter gjennom skoleåret. Innholdet vil være et supplement og en videre konkretisering av informasjonen som foreligger fra Utdanningsdirektoratet.

 

Kompetansepakkene fra UiA er nå åpent tilgjengelige på deres nettsider ved å følge denne lenken:

https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/de-nasjonale-satsningene-for-kompetanseheving-i-skole-og-barnehageutvikling-paa-agder/grunnskole/fagfornyelsen-grunnskole

Kompetansepakkene fra Læringsmiljøsenteret ved UiS er også tilgjengelige for de som jobber ved skolene i Agder. Disse modulene legges ikke ut åpent. De skolefaglig ansvarlige i kommunene og på friskolene har derfor fått tilsendt den relevante påloggingsinformasjon.

Vi benytter samtidig anledningen til å ønske alle som jobber i skolen lykke til med skolestart og med arbeidet videre rundt implementeringen av fagfornyelsen.