Fellessamling i regionen for ReKomp og DeKomp høsten 2019

I samarbeid med Universistet i Agder gjennomfører Fylkesmannen i Agder fellessamling i regionen for ReKomp og Dekomp høsten 2019

Tema for samlinge er parternskap og professor Sølvi Lillejord er hovedforeleser og vil blant annet ta opp partnerskap i utdanning og utviklingsarbeid: roller, utfordringer og forventninger. 

Programskisse:

12. september - dag 1

09:00 - 09:30

 

09:00 - 11:30

Samarbeidsforumene ReKomp og DeKomp har egen økt med Sølvi Lillejord

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:00

Fra FM:

  • Hva er DeKomp og ReKomp i den store sammenhengen
  • En operasjonalisering av topplederutdanningen
  • Ledelse av utvikling i kommunene
  • Ikke konkurranse

13:00 - 15:00 

Sølvi Lillejord

15:00 - 15:30

Pause m/snack

15:30 - 17:30

Sølvi Lillejord fortsetter (det blir refleksjon i grupper underveis)

17:30 - 19:30

Pause

19:30

Middag

13. september - dag 2

08:30 - 11:20

Sølvi Lillejord (det blir refleksjon i grupper underveis – nå GW/kafedialog/karusellen: Starte i lokale grupper -

så noen sitter igjen og formidler, andre går på besøksrunde, så samles igjen og ser på hva hørt og som kan brukes i eget nettverk)

11:20 - 11:30

Avslutning og veien videre v/FM

11:30 - 12:00

Lunsj

Målsetting for dag 2:

  • Finne dag hvor jobber videre med dette i hvert enkelt nettverk – en konkret plan for oppfølging
  • -           

Modellere et lærende møte – dvs det skal gjøres en SWOT av samlingen. Oppdraget kommer ut sammen med invitasjonen.

Roller og ansvar i realisering av DeKomp av ReKomp – i realisering av partnerskapet

Veien videre:

  • Ny samling –
  • Vi har forpliktet oss til noe – vi deler hva har det resultert i.

 

Det er muligå melde seg på, og lese mer om, arrangemenet på Universitetet i Agders hjemmesider.

Vis mer