Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Fagressurs til introduksjonsprogrammet er lansert


Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Kompetanse Norge har lansert en digital fagressurs for introduksjonsprogrammet. 

Publisert 08.01.2021

Her vil kommunene og samarbeidspartnere få nyttige råd og tips om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Statsforvalteren i Agder anbefaler alle som jobber med introduksjonsprogram om å gjøre seg kjent med ressursen, og tror alle vil ha god nytte av å ta denne i bruk.