Ny film: Sosial læring og inkluderende læringsmiljø

Som en del av den nye lærerplanen lages det nå mange støttefilmer til bruk i skole og hjem. 3 minutter med gode tips til lærere og foreldre.

Film om sosial læring

Film om sosial læring

I denne filmen ser vi nærmere på hvordan skolen kan støtte elevenes sosiale læring, og utvikle et inkluderende fellesskap gjennom opplæringen i fag. Vi anbefaler å se disse sekvensene sammen med andre, og diskutere innholdet i gode læringssirkler.

Har du barn i skolen? Se filmen sammen med barna, og snakk om hvordan de opplever skolehverdagen. 

Se filmen her (trykk her, eller på bildet av filmen) >

Kontaktpersoner