Fylkesmannens Fagdag for barnehageansatte

Torsdag 7. februar hadde Fylkesmannen i Agder fagdag for barnehageansatte på Agder. Det samlet 500 ansatte om et aktuelt tema «Trygt og godt barnehagemiljø».

Denne samlingen fikk ytterligere aktualitet etter at den nye regjeringsplattformen vil lovfeste en rett til et trygt og godt leke og læringsmiljø i barnehagene.

Marianne Godtfredsen (Kristiansand kommune) understreket de voksnes ansvar for å skape et riktig miljø i barnehagene. Det finnes mobbing i barnehagene, og de ansatte må ha kompetanse og holdninger som avdekker dette.

Kjersti Botnan Larsen hos Barneombudet la frem både juridiske og pedagogiske perspektiv på å forebygge og håndheve mobbing i barnehagen.

Nina Turøy (Styrer i Knappskog barnehage) kom med praktiske tiltak for å tilrettelegg for et trygt og godt barnehagemiljø. Et tips kan være «Fokusbarn» der alle etter tur får positiv oppmerksomhet.

Fylkesmannen er glad for at vi gjennom denne samlingen kunne være særdeles dagsaktuelle, og at arbeidet med tilrettelegging av det trygge og motvirke at barn faller utenfor i barnehage og det videre skoleløpet. Inkludering må læres og alle voksne i barnehagene må ha ansvaret for å forebygge krenkelser.