Fylkesmannen gratulerer Mandal kommune med utnevnelsen til Årets ungdomskommune!

Vi vil berømme kommunen for den innsats de har gjort med å involvere barn og unge i alle saker som angår dem.

Flott at en så flink kommune som tar barnas stemme på alvor fins i Agder. Et godt eksempel til etterfølgelse.

Kriteriene for å bli nominert av Barne- og familiedepartementet var at kandidatene hadde utmerket seg med særlig oppmerksomhet på de unges muligheter til å delta, og på medvirkning som en forutsetning for god, lokal ungdomspolitikk. Og det har Mandal! Vi gratulerer!

Bildetekst: 

Foran ordfører Alf Erik Andersen, helt bak barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og de i midten kommer fra Barne- og ungdomsutvalget i Mandal. 

FOTO: Alf Erik Andersen