Barn og foreldre

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


26.10.2020

PRESSEMELDING: Fylkesmannen blir statsforvalter

Fra 1. januar 2021 får fylkesmannen den nye, kjønnsnøytrale tittelen statsforvalter.

23.10.2020

Hvordan er det å være ung under koronaepidemien? Fylkesmannens ungdomsråd ga oss et innblikk i hvordan det er.

På møtet i Kristiansand den 15. oktober ville fylkesmannen Stein A. Ytterdahl vite hvordan det var å være ung nå under korona. Det hadde disse engasjerte ungdommene mye å fortelle om.

23.09.2020

Webinar om sårbare barn og unge under covid - 19-pandemien

Da covid -19-pandemien inntraff fikk det store konsekvenser for sårbare barn og unge.

26.08.2020

Bruk nettstedet Nora

Selv om vi har lover og regler i Norge som gjelder for alle, opplever ikke alle at de har frihet til å bestemme hvordan de vil leve livene sine. Noen blir kontrollert, overvåket og tvunget til ting de selv ikke vil.

07.07.2020

På grunn av ferieavvikling vil ekspedisjonene hos Fylkesmannen i Agder tidvis være stengt.

Kontoret i Kristiansand er i perioden 13/7 – 31/7 betjent onsdager og fredager. Stengt fra 3/8 til og med 7/8.     

05.05.2020

Fylkesmannens Ungdomsråd om å være ung under korona-epidemien

29. april hadde fylkesmannen videomøte med ungdomsrådet på Teams. Ungdommen fra mange steder i Agder, fortalte hvordan de opplever Covid-19-situasjonen fra sitt ståsted. De fortalte om en ensom tilværelse for en del nå. De trodde at de som strever psykisk, strever enda mer nå. Og at motivasjonen for skolearbeid er dalende, særlig når de ikke vet hvor lenge det skal vare.

05.05.2020

Fylkesmannens Ungdomsråd om å være ung under korona-epidemien

29. april hadde fylkesmannen videomøte med ungdomsrådet på Teams. Ungdommen fra mange steder i Agder, fortalte hvordan de opplever Covid-19-situasjonen fra sitt ståsted. De fortalte om en ensom tilværelse for en del nå. De trodde at de som strever psykisk, strever enda mer nå. Og at motivasjonen for skolearbeid er dalende, særlig når de ikke vet hvor lenge det skal vare.

24.03.2020

Oppfølging av barn og ungdom med økt risiko for omsorgssvikt

Barnehagen og skolen må være ekstra oppmerksomme  på  hvilke barn og ungdom som kan være i en ekstra sårbar situasjon når barnehage og skole er stengt.

17.03.2020

Informasjon om Bufdir temaside om Koronaviruset

Fylkesmannen mottar mange spørsmål knyttet til barn, unge, foreldre, barnevern og koronoaviruset. For å kunne hjelpe dem som trenge det mest viser Fylkesmannen også til Bufdir sine temaside om Koronoaviruset.

01.11.2019

Fylkesmannen gratulerer Mandal kommune med utnevnelsen til Årets ungdomskommune!

Vi vil berømme kommunen for den innsats de har gjort med å involvere barn og unge i alle saker som angår dem.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel