Barn og foreldre

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


19.12.2019

Vi holder stengt julaften og nyttårsaften

24. og 31. desember vil Fylkesmannen i Agder være stengt for publikumshenvendelser. Vi holder åpent den 27. og 30. desember.

01.11.2019

Fylkesmannen gratulerer Mandal kommune med utnevnelsen til Årets ungdomskommune!

Vi vil berømme kommunen for den innsats de har gjort med å involvere barn og unge i alle saker som angår dem.

25.10.2019

Barnekonvensjonen 30 år

20. november er det 30 år siden Barnekonvensjonen ble vedtatt i FNs Generalforsamling og dette skal feires med stor nasjonal bursdagsfest. Fylkesmannen oppfordrer alle skoler og barnehager i Agder til å feire dagen.

05.07.2019

Historien om Stina - hva har vi lært?

Fylkesmannen i Agder og Risør kommune inviterer til tverrfaglig konferanse om samhandling.

11.06.2019

Arendalsuka – «Hvordan mestrer vi livet?» - Fylkesmannens barn- og ungeseminar 2019

Fylkesmannen i Agder inviterer til barn- og ungeseminar fredag 16. august på Tyholmen hotell.

14.02.2019

Fylkesmannens ungdomsråd ønsker at ungdom får reell påvirkning i alle kommuner

Ungdomsrådet er opptatt av at alle ungdommer i Agder skal bli hørt i saker som angår dem. I sist møte med fylkesmann Stein A. Ytterdahl jobbet de med innspill til ny forskrift om lovpålagte ungdomsråd. Fra høsten 2019 er det lovpålagt med ungdomsråd i alle kommuner.

12.12.2018

Fylkesmannens Ungdomsråd - Viktige stemmer!

Fylkesmannen i Aust- og Vest -Agder opprettet i 2017 et eget ungdomsråd. Ungdomsrådet er representert med ungdommer fra ulike kommuner i begge fylkene. I høst er det valgt inn nye medlemmer og vi har hatt vårt første møte.

17.08.2018

FILMPREMIERE: Fylkesmannens ungdomsråd med film om retten til et godt og trygt skolemiljø

Filmen har «premiere» under Arendalsuka, under frokostseminaret om psykisk helse i skolen fredag 17. august 2018 på Tyholmen hotell.  Fylkesmann Stein A. Ytterdahl og ungdommer fra Fylkesmannens ungdomsråd vil introdusere filmen. 

12.06.2018

Et mangfoldig helsearbeid så tidlig som mulig!

Fylkesmannen arrangerer fagsamling over to dager for barnehagemyndigheten i alle kommunene i Agder. «Helsefremmende barnehager» er temaet.

30.05.2018

Politiet og Barnevernstjenesten i Agder er tidlig ute med samarbeid om de alvorlige sakene!

Det har lenge vært ventet en veileder med nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politi og barnevernstjenesten ved mistanke om vold og overgrep i nære relasjoner. Nå lanseres den for en høring.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel