Barn og foreldre

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


07.07.2020

På grunn av ferieavvikling vil ekspedisjonene hos Fylkesmannen i Agder tidvis være stengt.

Kontoret i Kristiansand er i perioden 13/7 – 31/7 betjent onsdager og fredager. Stengt fra 3/8 til og med 7/8.     
05.05.2020

Fylkesmannens Ungdomsråd om å være ung under korona-epidemien

29. april hadde fylkesmannen videomøte med ungdomsrådet på Teams. Ungdommen fra mange steder i Agder, fortalte hvordan de opplever Covid-19-situasjonen fra sitt ståsted. De fortalte om en ensom tilværelse for en del nå. De trodde at de som strever psykisk, strever enda mer nå. Og at motivasjonen for skolearbeid er dalende, særlig når de ikke vet hvor lenge det skal vare.

05.05.2020

Fylkesmannens Ungdomsråd om å være ung under korona-epidemien

29. april hadde fylkesmannen videomøte med ungdomsrådet på Teams. Ungdommen fra mange steder i Agder, fortalte hvordan de opplever Covid-19-situasjonen fra sitt ståsted. De fortalte om en ensom tilværelse for en del nå. De trodde at de som strever psykisk, strever enda mer nå. Og at motivasjonen for skolearbeid er dalende, særlig når de ikke vet hvor lenge det skal vare.

24.03.2020

Oppfølging av barn og ungdom med økt risiko for omsorgssvikt

Barnehagen og skolen må være ekstra oppmerksomme  på  hvilke barn og ungdom som kan være i en ekstra sårbar situasjon når barnehage og skole er stengt.

17.03.2020

Informasjon om Bufdir temaside om Koronaviruset

Fylkesmannen mottar mange spørsmål knyttet til barn, unge, foreldre, barnevern og koronoaviruset. For å kunne hjelpe dem som trenge det mest viser Fylkesmannen også til Bufdir sine temaside om Koronoaviruset.

01.11.2019

Fylkesmannen gratulerer Mandal kommune med utnevnelsen til Årets ungdomskommune!

Vi vil berømme kommunen for den innsats de har gjort med å involvere barn og unge i alle saker som angår dem.

25.10.2019

Barnekonvensjonen 30 år

20. november er det 30 år siden Barnekonvensjonen ble vedtatt i FNs Generalforsamling og dette skal feires med stor nasjonal bursdagsfest. Fylkesmannen oppfordrer alle skoler og barnehager i Agder til å feire dagen.

14.02.2019

Fylkesmannens ungdomsråd ønsker at ungdom får reell påvirkning i alle kommuner

Ungdomsrådet er opptatt av at alle ungdommer i Agder skal bli hørt i saker som angår dem. I sist møte med fylkesmann Stein A. Ytterdahl jobbet de med innspill til ny forskrift om lovpålagte ungdomsråd. Fra høsten 2019 er det lovpålagt med ungdomsråd i alle kommuner.

12.12.2018

Fylkesmannens Ungdomsråd - Viktige stemmer!

Fylkesmannen i Aust- og Vest -Agder opprettet i 2017 et eget ungdomsråd. Ungdomsrådet er representert med ungdommer fra ulike kommuner i begge fylkene. I høst er det valgt inn nye medlemmer og vi har hatt vårt første møte.

17.08.2018

FILMPREMIERE: Fylkesmannens ungdomsråd med film om retten til et godt og trygt skolemiljø

Filmen har «premiere» under Arendalsuka, under frokostseminaret om psykisk helse i skolen fredag 17. august 2018 på Tyholmen hotell.  Fylkesmann Stein A. Ytterdahl og ungdommer fra Fylkesmannens ungdomsråd vil introdusere filmen. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel