Tenk Tanken - en inspirasjonsfestival fra plan til handling

Dato:
12. februar 2020 - 13. februar 2020
Sted:
Farris Bad
Arrangør:
RVTS Sør/Fylkesmannen i Agder/Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunale ledere
Påmeldingsfrist:
14.01.2020 23:00:00

Vold mot små barn, ungdom, eldre, kvinner og menn er et alvorlig samfunnsproblem.

 

RVTS Sør og Fylkesmannen i Agder, Vestfold og Telemark inviterer til en todagersfestival om kommunenes arbeid med å forebygge og bekjempe vold og overgrep. 

Velkommen til en spennende festival med dryss av faglige innhold, kreative ideer og langsiktige visjoner som blandes sammen med musikalske innslag, humor og lek.

Rune Andersen viser eksklusivt hele "Lykkeliten" - forestillingen som både er ærlig, rystende og humoristisk.

 

Vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn er alvorlige brudd på menneskerettigheter. At mennesker blir utsatt for vold og overgrep angår oss alle.

Regjeringens «Opptrappingsplanen mot vold og overgrep» setter fokus på dette arbeidet. Økt kompetanse i alle sektorer og tjenester vil sikre at volden blir

oppdaget og stoppet. Planen viser til offentlige virksomheters særskilte ansvar for å bekjempe vold og overgrep og for å etablere gode samarbeidsstrukturer

på tvers av tjenester og sektorer.

 

Målgruppen er ansatte i kommunen med leder- eller beslutningskompetanse.  Invitasjonen sendes rådmenn i Agder, Telemark og Vestfold slik at dere kan hjelpe oss å finne de riktige personene til konferansen. Vi anbefaler at det stiller minimum to personer fra hver kommune.

 

Bruk påmelidngen under "lenker" for å komme til påmeldingsiden fra RVTS Sør. 

Dato:
12. februar 2020 - 13. februar 2020
Sted:
Farris Bad
Arrangør:
RVTS Sør/Fylkesmannen i Agder/Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunale ledere
Påmeldingsfrist:
14.01.2020 23:00:00