AVLYST - STYRERKONFERANSEN - 2020 - NY DATO - AVLYST

Dato:
7. mai 2020 - 23:59
Sted:
Radisson SAS Caledonien hotel, Kristiansand
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Styrere, barnehageeiere og barnehagemyndigheter i Agder

KONFERANSEN ER PÅ GRUNN AV KORONASITUASJONEN AVLYST:

Konferansens hovedtema - Kompetanseanalyse  - et viktig verktøy for barnehageeier  og styrer. Linda Lai og Elisabeth Bjørnestad vil dele sin kompetanse om dette med oss. Så hold av 07.mai 2020

KONFERANSEN ER PÅ GRUNN AV KORONASITUASJONEN AVLYST:

Denne konferansen retter seg mot  styrere, barnehageeiere og barnehagemyndigheter  i Agder.

Konferansen er gratis.

Foredragsholderne vil belyse hvordan barnehagens eier og styrer kan få mer og bedre kjennskap til barnehagens kompetansebehov ved bruk av analyser som verktøy. 

Utvikling av kompetanseplaner, kvalitet og innhold i barnehagen blir mer målrettet når arbeidet er forankret i god kjennskap til det faktiske kompetansebehovet til virksomheten. Godt arbeid med kompetanseutvikling er også en positiv faktor for barnehager som skal rekruttere medarbeidere med riktig og god kompetanse til virksomheten. Barnehager med god og nok kompetanse er robuste og i stand til å møte forventinger og krav som samfunnet stiller til dem.

 

Hvorfor delta på en konferanse som vil gi deg mer kunnskap om analyse av barnehagens kompetansebehov -  og det å lede i et kompetanseperspektiv?

Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en kontinuerlig utvikling av personalets kompetanse. Barnehageeier skal sørge for at personalet har riktig og nødvendig kompetanse. For å skape en kultur for felles læring og kvalitetsutvikling i den enkelte barnehage må barnehagens eier og styrer iverksette og lede kollektive utviklings- og endringsprosesser.

En analyse av barnehagens kompetansebehov gir både eier og ledelsen innsikt i de faktiske kompetansebehovene til virksomheten. Det gir videre et godt grunnlag for utviklingen av en langsiktig plan for kompetanseutvikling og rekruttering som er tilpasset barnehagens behov.

Kompetansestrategien for fremtidens barnehage viser til at store endringer i barnehagesektoren fører til økt kompetansebehov i barnehagene. Rammeplanen stiller klare krav til barnehagen som pedagogisk virksomhet, er tydelig på personalets forpliktelser for å kunne gi alle barn et kvalitativt godt barnehagetilbud og stiller høye krav til barnehagepersonalets kompetanse. (s. 8).

Felles for alle barnehager vil være at det er nødvendig med kompetanse på hvordan en kan analysere barnehagens kompetansebehov. For at barnehagen skal være en lærende organisasjon og kontinuerlig arbeide med utvikling er det avgjørende at styrer kan lede sine ansatte i et kompetanseperspektiv. Linda Lai og Elisabeth Bjørnestad vil dele sin kompetanse om dette med oss.

 

Program, nærmere om forelesere  og påmeldingsskjema vil om kort tid bli tilgjengelig. Så hold av 07.mai 2020.

 

KONFERANSEN ER PÅ GRUNN AV KORONASITUASJONEN AVLYST:

Dato:
7. mai 2020 - 23:59
Sted:
Radisson SAS Caledonien hotel, Kristiansand
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Styrere, barnehageeiere og barnehagemyndigheter i Agder