Regional samling forberedende voksenopplæring

Dato:
28. januar 2020 10:00 - 29. januar 2020 15:30
Sted:
Scandic Stavanger Forus
Arrangør:
Kompetanse Norge og Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Lærere som deltar i forsøket. Rektor/ledelse og prosjektleder er også velkommen til å delta
Påmeldingsfrist:
15.12.2019 00:00:00

Kompetanse Norge arrangerer i samarbeid med Fylkesmannen i Agder regional samling for læresteder som deltar i forsøket med modulstrukturert opplæring på nivået under videregående opplæring.

Samlingen er på Scandic Stavanger Forus, fra 28. til 29. januar 2020.

Formålet med samlingen er å støtte forsøket gjennom å gi læreren gode verktøy til bruk i opplæringen.

Reisekostnader og overnatting

Kompetanse Norge dekker overnatting og reiseutgifter for billigste reisemåte etter statens satser. Bruk av privat bil må avklares på forhånd v/Amal Karlsen, se kontaktinformasjon.

 

Reiseutgifter dekkes ikke ved sykdom eller forfall til samlingen. Ved avmelding etter frist eller ved uteblivelse fra kurset, vil lærestedet bli belastet de faktiske kostnadene for overnatting, dagpakke og middag. Vi gjør oppmerksom på at vikarutgifter ikke dekkes. Voksenopplæringene skal sende samlet reiseregning i etterkant av samlingen. Det vil bli gitt nærmere informasjon om dette i etterkant.

 

Se foreløpig program i høyremenyen.

 

Velkommen!

Påmeldingsfristen har gått ut - Regional samling forberedende voksenopplæring - Påmeldingsfristen har gått ut.

Jeg har behov for overnatting fra 28. – 29. januar
Velg én av følgende paralleller 28. januar:
Velg én av følgende paralleller 29. januar:
Middag 28. januar (bindende påmelding:
Dato:
28. januar 2020 10:00 - 29. januar 2020 15:30
Sted:
Scandic Stavanger Forus
Arrangør:
Kompetanse Norge og Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Lærere som deltar i forsøket. Rektor/ledelse og prosjektleder er også velkommen til å delta
Påmeldingsfrist:
15.12.2019 00:00:00

Kontaktpersoner

Kontaktperson Rogaland