Praksiskandidatordningen – veien til fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider

Dato:
25. januar 2020 - 26. januar 2021
Sted:
Kristiansand, Lillesand/Grimstad og Arendal
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Assistenter i barnehagene i Agder
Påmeldingsfrist:
08.01.2020 00:00:00

Planlagt oppstart 25. og 26. januar 2020.

 

Ansatte med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget (BUA) har en verdifull kompetanse for arbeid i barnehagen. Det er derfor ønskelig at assistenter som mangler formell kompetanse om arbeid med barn tar fagbrevet.

Praksiskandidatordningen gir assistenter med lang erfaring mulighet til å gå opp til fagprøven. Ett av kravene for å kunne gå opp til fagprøven er at kandidaten har minimum fem års relevant praksis. Ett annet krav er at kandidaten har bestått den teoretiske prøven. Det er å lose kandidaten fram til teoriprøven Fylkesmannen i Agder vil bidra til.

 

Når disse to kravene er innfridd kan du melde seg opp til selve fagprøven i barne- og ungdomsfaget. Når den er bestått blir du barne- og ungdomsarbeider!

 

For syvende år på rad tilbyr Fylkesmannen i Agder dette kurset. I løpet av disse årene har mange assistenter fått anledning til å utdanne seg til fagarbeidere på en meget rimelig måte. Det er ikke usannsynlig at prosjektmidlene vil ta slutt om og ikke så mange år.

 

Dette er et meget gunstig tilbud som er skreddersydd for assistenter som arbeider i barnehagen!

 

Staten v/Fylkesmannen dekker utgiftene til selve kurset, eksamensavgift og litteratur for deltakerne. Reiseutgifter og eventuelle vikarutgifter dekkes ikke av Fylkesmannen.

 

Fylkesmannen igangsetter ny klasse januar 2020.

Tilbudet er til assistenter i alle barnehagene i Agder. Vi vil ta opp 25 kandidater. Dersom det blir rift om plassene vil de første 25 assistentene som melder seg med minst fire års ansenitet bli prioritert.

Oppstart kan bli noe utsatt dersom ikke alle formaliteter fra Fylkesmannens side er på plass når kurset er tenkt å starte opp. En forutsetning er også at det blir nok søkere.

Det er pr. i dag ikke fastsatt hvem som skal ha det faglige ansvaret da anbudsrunden ikke er avsluttet. Av den grunn følger det ikke med et forslag til kursplan i dette dokumentet.

 

Organisering:

Undervisningen er tenkt organisert med 10 helgesamlinger i 2020. Planlagt oppstart 25. og 26. januar 2020 i Kristiansand. Med forbehold om endringer planlegges samlinger i uke 4,9,13,17,19,24,35,38,43 og 47.

Noe avhengig av hvor hovedtyngden av kandidatene har bosted, tenkes samlingene lagt to eller tre steder. Planlagte steder: Kristiansand, Lillesand/Grimstad og Arendal.

 

Pedagogisk opplegg:

-Temabaserte samlinger, fordypning i fagstoffet

-Veiledning på arbeidsplassen

Det vil være dyktige kursholdere som er vant til å arbeide med voksne og tilpasse innholdet i undervisningen i forhold til dette. Skrivetrening får en gjennom oppgaveløsing underveis.

 

Veilederrollen:

Pedagogene i norske barnehager har i utgangspunktet et veilederansvar overfor ansatte i barnehagen.

Det er en betingelse for å kunne delta at du har informert og etablert kontakt med en pedagog. Det er nærliggende at det er pedagogen på den avdelingen du arbeider mest.

Både pedagog og kandidat vil bli veiledet ved at barnehagen blir besøkt to ganger i 2020.

 

Assistenter med fire eller flere års praksiserfaring i barnehage vil bli prioritert ved opptak.

 

Påmeldingsfrist er 08. januar 2020.

 

Etter at påmeldingsfristen er utløpet vil den enkelte søker få informasjon om hun/han er blitt tildelt plass, møtested, dato og klokkeslett.

Med forbehold om endringer.

Dersom behov for ytterligere informasjon kan du henvende deg til Bodil Fjelde,

tlf. 38 17 62 72/99 25 28 26. fmavbfj@fylkesmannen.no

 

 

Dato:
25. januar 2020 - 26. januar 2021
Sted:
Kristiansand, Lillesand/Grimstad og Arendal
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Assistenter i barnehagene i Agder
Påmeldingsfrist:
08.01.2020 00:00:00

Kontaktpersoner