Praksiskandidatordningen – veien til fagbrev som barne- og ungdomsarbeider

Dato:
15. januar 2019 17:30 - 20:30
Sted:
MenKos lokaler i Sjølystveien 27, 4610 Kristiansand (Odderøya)
Arrangør:
MenKo AS
Målgruppe:
De som ønsker å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og har minst 48 måneder med relevant praksis.
Påmeldingsfrist:
04.01.2019 23:59:00

Et tilbud fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som en del av Kompetansestrategien for barnehage. 15. januar–26. november 2019.

Dette er et tilbud om å ta teoridelen for å bli barne- og ungdomsarbeider. Du som søker må ha arbeidet flere år som assistent i barnehage. Deltakelse må også være avklart med arbeidsgiver.

MenKo as har ansvar for studiet. Her er det ansatt flere dyktige lærere med lang erfaring i å undervise i barne- og ungdomsfaget. MenKo er et rådgivingsselskap som jobber med kompetanseutvikling innen flere fagområder. Firmaet har flere lignede opplæringstilbud på Sørlandet og Østlandet. Undervisningen er lagt til MenKos lokaler på Silokaia i Kristiansand.

Hvordan er tilbudet lagt opp?

MenKo gjennomfører undervisning 1 fast kveld i uke av 3 timer kl. 17.30 – 20.30 fortrinnsvis tirsdager, onsdager eller torsdager.

Vårsemesteret 2019:         Uke 3 – 26    minus vinterferie og påskeferie   21 uker

Høstsemester 2019:           Uke 32 – 48   minus høstferie                        15 uker

Kandidatens pedagog må forplikte seg til å være bevisst sitt veiledningsansvar, og bistå kandidaten til å nå målet om å bestå teorieksamen. MenKo vil også bistå pedagogene i veiledningsrollen.

Eksamensdato er ikke fastlagt og gjennomføres vanligvis i første uken i desember, dvs uke 49 i 2019. Skriftlig eksamen VG 3.

Innhold

Læreplanen for barne- og ungdomsarbeiderfaget

  • helsefremmende arbeid
  • kommunikasjon og samhandling
  • yrkesutøvelse

Kurset gjennomføres med tre timer undervisning per uke. Dette forutsetter at deltakerne i tillegg investerer egen tid til lesing og oppgaver. Deler av dette vil kunne knyttes til deltakernes arbeidssituasjon, andre deler vil innebære hjemmearbeid. Kurset vil ha delt fokus på teoriundervisning og problembasert læring med utgangspunkt i case- det vil si konkrete historier. En felles gjennomgang av sentrale teorideler er et viktig grunnlag for å kunne få mest mulig utbytte av casearbeidet. Undervisningen vil tilpasset til hvilken kunnskap deltakerne har fra før, og hva de har mest behov for å lære.

Fagbrev

For å kunne få fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, må du ha bestått eksamen i teoridelen og kunne dokumentere 60 måneders praksis som er reletart til faget. Fylkeskommunen godkjenner praksisen din før du kan gå opp til praktisk prøve.

Maks 20 deltakere. Deltakere som er kvalifiserte blir tatt opp fortløpende etter prinsippet «førstemann til mølla».

Dato:
15. januar 2019 17:30 - 20:30
Sted:
MenKos lokaler i Sjølystveien 27, 4610 Kristiansand (Odderøya)
Arrangør:
MenKo AS
Målgruppe:
De som ønsker å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og har minst 48 måneder med relevant praksis.
Påmeldingsfrist:
04.01.2019 23:59:00

Kontaktpersoner