Lederseminar om rus og psykisk helse

Dato:
26. mars 2019 09:00 - 15:00
Sted:
Thon Hotel Arendal
Ansvarlig:
Fylkesmannen og KoRus Sør
Målgruppe:
Rådmenn, virksomhetsledere og enhetsledere

Fylkesmannen i Agder, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og KoRus Sør inviterer til Lederseminar. 

Om seminaret:

En gjennomgang av de krav og forventninger kommunene møter og kommer til å møte nå som stadig flere oppgaver på dette fagfeltet flyttes over til kommunene, slik det uttrykkes i f.eks. samhandlingsreform, pakkeforløp og retningslinjer. Hensikten er å styrke forutsetningene for kommunens planlegging og implementering.

Påmelding på KoRus Sør sine hjemmesider innen 22 februar:

https://www.korus-sor.no/kurs-konferanser/lederseminar-om-rus-og-psykisk-helse-arendal/

 

For flere opplysninger:

fred.rahm@korus-sor.no

Vedr. påmelding: hanne.kvammen@korus-sor.no

 

Program:

09.00 – 10.00 Fra et brukerperspektiv: forventninger til kommunene v/brukerrepresentant Tommy Sjåfjell

10.00 – 10.10 Pause

10.15 – 11.00 Sentrale velferdspolitiske føringer, retningslinjer rusfeltet- herunder pakkeforløp v/Oda Sjøvoll, Helsedirektoratet

11.00 – 11.10 Pause

11.10 – 11.30 Nytt om tvang i rusfeltet, relevant for kommunen v/Tvangslovsutvalget

11.30 – 12.00 Boligsosial plan v/Fylkesmannen

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.45 Barns rettigheter, pårørendes rettigheter v/KoRus - Sør

13.45 – 13.55 Pause

13.55 – 14.30 Framtidas tjenester, kompetansebehov og samhandling

v/KoRus - Sør

14.30 – 14.50 Hva vil tilsynsmyndigheten legge vekt på framover? v/Fylkesmannen

14.50 – 15.00 Oppsummering/avslutning

Dato:
26. mars 2019 09:00 - 15:00
Sted:
Thon Hotel Arendal
Ansvarlig:
Fylkesmannen og KoRus Sør
Målgruppe:
Rådmenn, virksomhetsledere og enhetsledere