Kurs i Motiverende intervju

Dato:
11. juni 2019 09:00 - 12. juni 2019 16:00
Sted:
Scandic Sørlandet
Arrangør:
Kurset arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Agder, Fylkesmannen i Telemark og Vestfold og Fylkesmannen i Oslo og Viken.
Målgruppe:
Ansatte i kommuner inkludert NAV og spesialisthelsetjenesten som har kompetanse innenfor rus- og psykisk helsefeltet og som har sitt daglige virke knyttet til arbeid med rusmiddelavhengige og/eller psykiske helseproblemer.

Motiverende Intervju er en klientsentrert og målorientert metode hvor man gjennom empatisk lytting og ambivalensutforskning bygger opp den indre motivasjonen for endring. Studier har vist at metoden er effektiv og fremmer endring.

Kurset vil veksle mellom forelesninger, illustrasjoner/demonstrasjoner/filmeksempler og praktiske øvelser. En legger opp til en fleksibel stil hvor det vil bli rom for diskusjoner og refleksjon underveis. Kursdager: 11.06., 12.06., og 27.08.2019.

Kurset arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Agder, Fylkesmannen i Telemark og Vestfold og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Vi forbeholder oss retten til å fordele plasser med bakgrunn i et ønske om geografisk kompetansespredning i regionen. Du vil få beskjed om du har fått plass på kurset innen 8. mai.

Dato:
11. juni 2019 09:00 - 12. juni 2019 16:00
Sted:
Scandic Sørlandet
Arrangør:
Kurset arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Agder, Fylkesmannen i Telemark og Vestfold og Fylkesmannen i Oslo og Viken.
Målgruppe:
Ansatte i kommuner inkludert NAV og spesialisthelsetjenesten som har kompetanse innenfor rus- og psykisk helsefeltet og som har sitt daglige virke knyttet til arbeid med rusmiddelavhengige og/eller psykiske helseproblemer.

Kontaktpersoner