Kurs og gruppesamlinger for LIS1 - leger i Agder

Dato:
9. september 2019 09:00 - 10. september 2019 15:00
Sted:
Scandic Sørlandet og Dyreparken Hotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
LIS1- leger i kommunehelsetjenesten i Agder
Påmeldingsfrist:
02.09.2019 16:00:00

Fylkesmannen i Agder arrangerer et gruppeveiledningstilbud for LIS1-legene i kommunehelsetjenesten som et supplement til den individuelle veiledning/supervisjonen gitt på legekontorene.

Fylkesmannen i Agder har i flere år gjennomført et gruppeveiledningstilbud for LIS1-legene i kommunehelsetjenesten som et supplement til den individuelle veiledning/supervisjonen gitt på legekontorene. Veiledningen foregår som kurs/samlinger av 1-2 dagers varighet:

  • Samling 1:  Akuttmedisinkurs, 9.-10. september 2019, Scandic Sørlandet
  • Samling 2:  Gruppesamling 1, 10.-11 september 2019, Scandic Sørlandet
  • Samling 3:  Kurs i offentlig helsearbeid, 17.-18. oktober 2019, Dyreparken hotell
  • Samling 4:  Gruppesamling 2, 9.-10. januar 2020, Dyreparken hotell

Det er viktig at du så tidlig som mulig setter av tid for disse samlingene i timeboken og bytter evt. oppsatte vakter på legevakten. Det er også viktig at du samarbeider med legekontoret, veileder og kommunen om fri på disse datoene for å kunne planlegge driften av legekontoret, helsestasjon, daglegevakt mv.

Du har krav på fri med lønn for å delta på undervisning arrangert av Fylkesmannen, men du må avklare med din arbeidsgiver (kommunen) om du formelt må søke deg fri. Reiseutgifter, bespisning, evt. overnatting, mv. dekkes av Fylkesmannen.

Kursene/samlingene dekker læringsmål som du vanskelig vil kunne tilegne deg uten deltakelse, de ansees derfor obligatoriske, men du må fortsatt registrere ditt behov for overnatting og deltakelse på middag nedenfor. Se også Velkomstbrevet høst 2019 og Traumekompendiet som det er lenket til på denne siden: https://www.fylkesmannen.no/agder/Utvidet-varselordning/LIS1-og-turnustjeneste-for-fysioterapeuter/

Påmelding

Dato:
9. september 2019 09:00 - 10. september 2019 15:00
Sted:
Scandic Sørlandet og Dyreparken Hotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
LIS1- leger i kommunehelsetjenesten i Agder
Påmeldingsfrist:
02.09.2019 16:00:00

Kontaktpersoner