Fylkesmannens utdanningsmøte

Dato:
19. september 2019 10:00 - 15:00
Sted:
Dyreparken hotel (Noas Ark), Dyreparkveien 2, Kristiansand
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Kommunale og private skoleeiere, PP-ledere i Agder, mobbeombudene i Agder, UiA
Påmeldingsfrist:
04.09.2019 23:59:00

Inkludering i skolen - utfordringer og muligheter

 

 

 

Torsdag 19. september avholdes Fylkesmannens utdanningsmøte i Kristiansand. Merk at datoen er ny i forhold til tidligere møteplan.

Fylkesmannens utdanningsmøte er en arena for informasjon, drøfting og utvikling på utdanningsfeltet - med kommunale og private skoleeiere som primær målgruppe. Utdanningsmøtene har som hensikt å styrke Agder.

 

Program:

09.30 – 10.00

Kaffe

10.00 – 10.15:

 

Velkommen ved Utdanningsdirektør Tore K. Haus

 

10.15 – 12.00

Modellutprøvingen

 

Utdanningsdirektoratet informerer om utprøvingen og kommuner i Agder som har deltatt vil presentere sin modell

 

12.00 – 12.45

Lunsj

12.45 – 13.05

Tilsyn som erfaringsdeling

Fylkesmannen vil orientere om tilsyn med spesialundervisning

 

13.05 – 13.45

De utfordrende elevene

Tverrfaglig samarbeid kan gjøre oss bedre til å håndtere barn som med sin væremåte utfordrer omgivelsene. Et mål må være å motvirke ekskludering og opplevelsen av manglende mestring. Vegårshei kommune, Statped og RVTS har prøvd ut et pilotprosjekt og deler sine erfaringer

 

13.45 – 14.00

Pause

14.00 – 14.50

NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

NUBU orienterer om sitt arbeid for å bidra til at barn og unge med alvorlige atferdsproblemer, deres familier, barnehager og skoler får hjelp som er forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og resultateffektiv

 

14.50 – 15.00

Avslutning og vel hjem

 

Målgruppe

Målgruppe for utdanningsmøtet er kommunale og private skoleeiere. Vi inviterer disse til å møte med inntil 3 personer. Til dette møtet inviterer vi også PP-ledere i Agder, mobbeombudene og UiA

Dato:
19. september 2019 10:00 - 15:00
Sted:
Dyreparken hotel (Noas Ark), Dyreparkveien 2, Kristiansand
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Kommunale og private skoleeiere, PP-ledere i Agder, mobbeombudene i Agder, UiA
Påmeldingsfrist:
04.09.2019 23:59:00

Kontaktpersoner