Partnerskapskonferanse i Agder - Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen og Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Dato:
12. september 2019 09:00 - 13. september 2019 12:30
Sted:
Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
Arrangør:
Universitetet i Agder
Målgruppe:
Deltakere i kompetansenettverk for ReKomp og DeKomp i Agder
Påmeldingsfrist:
05.09.2019 23:59:00

Samarbeidsforumene for Regional- og desentralisert ordning i Agder inviterer til konferanse om partnerskap som kompetanseutviklingsstrategi i barnehage, skole og universitetet i Agder.

Professor Sølvi Lillejord er hovedforeleser disse to dagene og hun vil ta for seg temaet: Partnerskap i utdanning og utviklingsarbeid - roller, forventinger og utfordringer.

Foto: Moment Studio

Sølvi Lillejord er Dr.philos og professor i pedagogikk. Hun har bakgrunn som lærer og skoleleder, og har publisert bøker og artikler om skoleledelse og utdanningspolitiske spørsmål, lærervurdering, partnerskap i lærerutdanningen og tilpasset opplæring. Hun har arbeidet ved Universitetet i Bergen (1995-2009), Universitetet i Oslo (2010-2012) og vært direktør for Kunnskapssenter for utdanning (2013-2019). I dag er hun fagdirektør ved Universitet i Bergen og Honorary Research Fellow, Department of Education, University of Oxford (siden 2015).

Samlingen varierer mellom forelesninger og workshop. Deltakere er skolefaglig ansvarlige og barnehageansvarlige i kommunene, private skoleeiere som deltar i DeKomp, tillitsvalgte fra utdanningsforbundet og fagforbundet, KS, representanter fra de private barnehagene, fylkesmannen, fylkeskommunen og UiA. Vi får mulighet til bedre å forstå, og samarbeide om, intensjonene i den regionale ordningen for kompetanseutvikling i barnehagen og den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling i skolen. 

Merk at hovedprogrammet starter med lunsj 12. september og avsluttes med lunsj 13. september. (Økten frem til lunsj 12. september er kun for medlemmer av Fylkesmannens samarbeidsforum for ReKomp og DeKomp)

 

Foreløpig program:

Dag 1 (torsdag 12. september)

(09.00 - 11.30    Egen økt for medlemmer av Samarbeidsforumene)

11.30 – 12.30    Lunsj for alle

12.30 – 13.00    Introduksjon ved Fylkesmannen i Agder

13.00 – 15.00    Sølvi Lillejord foreleser om partnerskap  

15.00 – 15.30    Pause m/snack

15.30 – 17.30    Sølvi Lillejord  fortsetter

17.30 – 19.30    PAUSE

19.30                Felles middag

 

 

Dag 2 (fredag 13. september)

08.30 – 11.20    Sølvi Lillejord fortsetter

11.20 – 11.30    Avslutning og veien videre ved Fylkesmannen i Agder

11.30 – 12.30    Lunsj

 

Mer informasjon og påmelding her.

 

 

Dato:
12. september 2019 09:00 - 13. september 2019 12:30
Sted:
Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
Arrangør:
Universitetet i Agder
Målgruppe:
Deltakere i kompetansenettverk for ReKomp og DeKomp i Agder
Påmeldingsfrist:
05.09.2019 23:59:00