Fagsamling for barnehagemyndigheten i kommunene i Agder.

Dato:
28. november 2019 09:00 - 15:15
Sted:
Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i kommunene i Agder

Tema:

«Årets BASIL-samling»

og

«I samarbeid mot mobbing i barnehagen»

 

Samlingen har barnehagemyndigheten i kommunene i Aust-Agder og Vest-Agder som målgruppe.

Fylkesmannen vil også denne høsten arrangere samling om BASIL-rapportering. Det vil særlig være fokus på det som er nytt – og punkter vi av erfaring vet det er mest spørsmål knyttet til.

«Kvalitet i barnehagen» er overskriften etter lunsj. En helt fersk forskningsrapport fra forsknings-og utviklingsarbeidet «Dialog og samarbeid i arbeidet mot mobbing i barnehagen» vil bli presentert. Ingrid Lund og Anne Helgeland vil presentere sine funn og gi en gjennomgang av den digitale «Dialogmodellen». Forskerne har samarbeidet med 6 barnehager i vår region. Fylkesmannen i Agder har bidratt økonomisk til prosjektet.

 

Program:

Kl. 09.00       Kaffe og litt å bite i

Kl. 09.15       Velkommen

v/Tore Haus, utdanningsdirektør/Fylkesmannen i Agder

                       

Kl. 09.30       «Nå er det tid for å se på årets BASIL- rapportering!»

 Hva er særlig nytt dette året?

Hvilke punkter knytter det seg mest usikkerhet til?

V/Roger Kransvik

 

«Kommentarer knyttet til forslag til endring i barnehageloven»

v/Line Duesund Svendsen, seniorrådgiver/Fylkesmannen

 

Kl. 11.40       LUNSJ

 

Kl. 12.30       «I samarbeid mot mobbing i barnehagen»

Presentasjon av forsknings- og utviklingsarbeidet og dialogmodellen.

v/ Ingrid Lund og Anne Helgeland

 

Kl. 15.15       Vel Hjem!

 

Det vil bli pauser og beinstrekk underveis!

 

KS Agder, Utdanningsforbundet Agder, Fagforbundet Agder og studieleder ved barnehagelærerutdanningen (BLU) ved UiA er også invitert.

 

Eksterne foredragsholdere

Ingrid Lunde

Ingrid Lund er ansatt ved Universitetet i Agder. Hun er professor i spesialpedagogikk.

Hennes særlige faglige interesser utover problemstillinger knyttet opp mot mobbing er læringsmiljøutvikling i barnehage og skole, psykisk helse, filosofi og spesialpedagogikk.

Prosjektleder i forsknings – og utviklingsprosjektet «I samarbeid mot mobbing i barnehagen – DIALOGMODELLEN»

Anne Helgeland

Anne Helgeland er forsker og familieterapeut. Hun er ansatt ved ABUP.

Hun har en doktorgrad i familieterapi som retter søkelys på hvordan barna kan ivaretas i familiesamtaler.

Forskningsinteresser er i landskapet av samfunnets syn på barn og beskyttelse av barns rettigheter, og inkluderer tema som mobbing i barnehagen, mobbing i skole, barns deltakelse i familieterapi og samspill voksne-barn. Hun har vært medforsker i forsknings- og utviklingsprosjektet «I samarbeid mot mobbing i barnehage – DIALOGMODELLEN»

Roger Kransvik

Roger Kransvik er til daglig assisterende rektor på Drottningborg vgs Grimstad. I 2013 var han ansatt hos Fylkesmannen i Aust-Agder, og har siden 2014 vært engasjert av Fylkesmannen i forhold til Basil.

Diplomøkonom BI, master i skoleledelse og skoleutvikling NTNU.

 

 

 

 

 

Dato:
28. november 2019 09:00 - 15:15
Sted:
Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i kommunene i Agder