Fagfornyelsen høst 2019

Dato:
27. november 2019 09:00 - 15:00
Sted:
Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Utdanningssektoren i Agder
Påmeldingsfrist:
20.11.2019 16:00:00

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet arrangerer Fylkesmannen i Agder en dagssamling om fagfornyelsen 27. november på Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand.

Målgruppen for samlingen vil være skoleeiere, skoleledere, ledere av PPT, Statped og UiA. 

 

Her er endelig program for dagen

09:00 – 09:30 Kaffe og rundstykker

09:30 – 09:35 Velkommen v/utdanningsdirektør Tore K. Haus

09:35 - 11:00 Presentasjon om fagfornyelsen

                          v/Beate Tislevoll og Maria Grythaugen, Utdanningsdirektoratet

11:00 – 11:20 Pause

11:20 – 11:40 «Lærende sammen på veien mot Fagfornyelsen»

Praksisfortelling fra Kristiansand v/rådgiver Kjersti Østmo

11:40 – 12:00 Praksiseksempel fra ledenettverk i Østre Agder:

  «Å lede læring og utvikling» v/professor Jorunn Midtsundstad, UIA

12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 – 14:00 «Trygge læringsmiljø – ein føresetnad for å praktisere

  fagfornyinga» v/førsteamanuensis Randi Myklebust Sølvik,

  Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, UIS

14:00 – 14:20 Pause

14:20 – 15:00 Orientering om kompetansepakker i fagfornyelsen v/UDIR

 

Dato:
27. november 2019 09:00 - 15:00
Sted:
Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Utdanningssektoren i Agder
Påmeldingsfrist:
20.11.2019 16:00:00