Fagdag i Setesdal - Psykisk helse og rus

Dato:
15. oktober 2019 09:00 - 15:00
Sted:
Evjemoen kino og scene
Arrangør:
Gro Berit Straum, Ruskoordinator, LMT Setesdal, epost: Gro.berit.straum@e-h.kommune.no
Målgruppe:
Ansatte i skole, barnehage, sykehus, kommunale helse og omsorgstjenester, NAV, bruker- og pårørendeorganisasjoner, samt for de som er brukere og pårørende selv
Påmeldingsfrist:
04.10.2017 15:00:00

Fagdagen er et samarbeid mellom kommunene i Setesdal, NAV, ARA-SSHF og Fylkesmannen.

 

 

I år ønsker vi å sette fokus på temaet utenforskap. For oversikt over forelesere se lenken til høyre.

 

 

Dato:
15. oktober 2019 09:00 - 15:00
Sted:
Evjemoen kino og scene
Arrangør:
Gro Berit Straum, Ruskoordinator, LMT Setesdal, epost: Gro.berit.straum@e-h.kommune.no
Målgruppe:
Ansatte i skole, barnehage, sykehus, kommunale helse og omsorgstjenester, NAV, bruker- og pårørendeorganisasjoner, samt for de som er brukere og pårørende selv
Påmeldingsfrist:
04.10.2017 15:00:00