Fagdag kvalifiseringsprogrammet

Dato:
19. juni 2019 09:00 - 14:30
Sted:
Kommer senere
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder og NAV Fylke
Målgruppe:
Saksbehandlere i NAV med ansvar for KVP
Påmeldingsfrist:
03.06.2019 15:00:00

Kvalifiseringsprogrammet er et viktig virkemiddel for at mennesker med behov for tett og individuell tilrettelegging kommer inn i arbeidslivet.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et viktig virkemiddel for at mennesker med behov for tett og individuell tilrettelegging kommer inn i arbeidslivet. Rapportering fra NAV-kontorene viser at ½ parten av deltakerne får arbeid etter gjennomført program. Studier viser også at mange opplever økt verdighet og får et bedre liv gjennom deltakelse i et kvalifiseringsprogram.

Arbeidsledigheten går ned samtidig som vi ser en vekst i antall langtidsmottakere av sosialhjelp.

Det er store variasjoner mellom kommunene i bruken av Kvalifiseringsprogram som gir grunn til å stille spørsmål med

  • Hvor god oversikt har NAV- kontorene har over personer i målgruppen for KVP ?
  • Får alle personer i målgruppen tilbud om KVP?

Formen på samlingen er lagt opp med tanke på at saksbehandlerne kan dele erfaringer fra sitt arbeid, stille spørsmål og gi rom for faglig refleksjon. Vi ønsker at ansatte på ulike NAV kontor presenterer rutiner, relevante case og problemstillinger til presentasjon og påfølgende dialog.

Øvrige tema er organisering av kvp-nettverk/faglige fora, inngangsvilkår, kvalitet i program mv.

Det settes av en time til lunsj, i tillegg til nødvendige pauser.

 

Fagdag kvalifiseringsprogrammet juni 2019

Kontaktperson for KVP på kontoret
Dato:
19. juni 2019 09:00 - 14:30
Sted:
Kommer senere
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder og NAV Fylke
Målgruppe:
Saksbehandlere i NAV med ansvar for KVP
Påmeldingsfrist:
03.06.2019 15:00:00

Kontaktpersoner