Fagdag for barnehageansatte 6. februar 2020

Dato:
6. februar 2020 09:30 - 15:30
Sted:
Arendal kulturhus
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Ansatte i barnehagene

MILJØVERN OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

DET GRØNNE SKIFTET

Rammeplan for barnehagen tar opp bærekraftig utvikling som en del av barnehagens verdigrunnlag og er et fagområde barnehagene skal jobbe med.

Hvordan kan barnehagen bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen?

Se opptak av fagdagen her:

 

Kl. 09.30

Velkommen

Miljøverndirektør Ingunn Løvdal, Fylkesmannen i Agder

Kl. 09.45

Hva er problemet med plast? - Bærekraft, grønn omstilling og miljøtrusselen med plast på avveie. 

Seniorforsker Marte Haave, NORCE

Kl. 10.45

Bærekraft og skogens mangfold

Seniorrådgiver Mia Yri, Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Agder

Kl. 11.45

Lunsj

Kl. 12.20

Rammeplan, bærekraftig utvikling og samisk kultur.

Assisterende utdanningsdirektør Cecilie Thorbjørnsen Mork, Fylkesmannen i Agder

Kl. 12.30

Markering av samenes nasjonaldag med musikkinnslag

Trio Buljo//Aaserud//Torjussen

Georg Buljo – gitarer, vokal

Per-Willy Aaserud – trompet, keyboard

Tom Rudi Torjussen – trommer, perkusjon

Kl. 12.50

Bærekraft, bærekraftsmål og bærekraftig utvikling

Seniorrådgiver Tone K. Sissener, Utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Agder

Kl. 14.00

Pause

Kl. 14.20

Lekende møter på veien mot bærekraftig utvikling

Barnehagelærer Anett Holmvik, Den blå appelsin Kanvas-barnehage

Kl. 15.20

Avslutning og veien videre

Påmelding fagdag for barnehageansatte 2020 er nå steng

Dato:
6. februar 2020 09:30 - 15:30
Sted:
Arendal kulturhus
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Ansatte i barnehagene