Fag- og erfaringskonferanse sosiale tjenester i NAV, rus- og psykisk helse

Dato:
14. november 2019 09:00 - 15. november 2019 16:00
Sted:
Hotel Ernst, Kristiansand
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Ansatte og ledere i sosiale tjenester i NAV, ansatte og ledere i kommunale oppfølgingstjenester rus og psykisk helse, representanter for bruker- og pårørende organisasjoner.
Påmeldingsfrist:
18.10.2019 15:00:00

Tema for årets fag- og erfaringskonferanse er "Sårbare overganger" og vi vil rette fokus mot utfordrende overganger i og mellom kommune, spesialisthelsetjeneste og kriminalomsorg.

Tiltakskjeding og pakkeforløp er sentrale begreper i oppfølging- og helsetjenester, likevel ser vi et behov for å styrke samhandling og sikre brukeroppfølging i sårbare overganger. På konferansen vil vi blant annet få presentert erfaringer fra de nye pakkeforløpene innenfor psykisk helse og rus, forskning på sårbare overganger i tilbudet til mennesker med ROP-lidelser og praktiske erfaringer fra direkte brukerrettet virksomhet. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter vil informere om overdoseforebyggende arbeid under soning og deres nettside www.tilbakeføring.no 

Konferansen, middag og overnatting er gratis. Påmelding er derfor bindende. Ved manglende oppmøte vil det faktureres egenandel på kr. 1500.- pr deltaker.

Ved stor pågang forbeholder vi oss muligheten til å fordele plasser med bakgrunn i et ønske om geografisk kompetansespredning i regionen. 

 

Dato:
14. november 2019 09:00 - 15. november 2019 16:00
Sted:
Hotel Ernst, Kristiansand
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Ansatte og ledere i sosiale tjenester i NAV, ansatte og ledere i kommunale oppfølgingstjenester rus og psykisk helse, representanter for bruker- og pårørende organisasjoner.
Påmeldingsfrist:
18.10.2019 15:00:00