Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
januar 2020
25. jan - 26. jan 4 Fylkesmannen i Agder Praksiskandidatordningen – veien til fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider Kristiansand, Lillesand/Grimstad og Arendal
august 2020
27. aug - 08. okt 35 - 41 Agder fylkeskommune, Kompetansesenter rus Sør (KoRUS) og Fylkesmannen i Agder Kjentmann - kursrekke om rusforebygging i skolen - NYE DATOER! Fylkeshuset i Kristiansand
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
25. jan - 26. jan Praksiskandidatordningen – veien til fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider
27. aug - 08. okt Kjentmann - kursrekke om rusforebygging i skolen - NYE DATOER!