På grunn av ferieavvikling vil ekspedisjonene hos Fylkesmannen i Agder tidvis være stengt.

  • Kontoret i Kristiansand er i perioden 13/7 – 31/7 betjent onsdager og fredager. Stengt fra 3/8 til og med 7/8.   

 

Dokumentene kan også sendes Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal.

Du må da legge ved et følgeskriv som inneholder:

  1. Hvilke land dokumentene skal brukes i
  2. Adresse vi skal sende dokumentene i retur til
  3. Telefonnummer vi kan nå deg på dersom vi trenge å kontakte deg.