Tilsyn med Tjøme kommune som barnehagemyndighet

Tilsyn med kommunens ansvar for å påse at barnehagene drives i henhold til gjeldende regelverk.

Dato:
1. mars
Sted:
Tjøme kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og opplæringsavdelingen

Lenker