Hopp til innhold

Tilsynskalender - 2017

Fylkesmannen fører tilsyn med kommuner og private bedrifter på en rekke områder, særlig knyttet til helse, omsorg, utdanning og miljø. Denne kalenderen gir en oversikt over planlagte og gjennomførte tilsyn. Datoene kan bli justert etter avtale med organisasjonen det skal føres tilsyn med. Der hvor tilsyn er ført opp over en hel måned, er datoen ikke endelig fastsatt.

Rapporter som gjelder barnevern, helse, omsorg og sosial finner du på nettsiden til Statens Helsetilsyn. Her finner du øvrige tilsynsrapporter fra Fylkesmannen i Vestfold. (Klikk på "Vis tidligere hendelser".)

Tilsyns- og øvelseskalender 2017 i PDF-format

Vis for år:

Sted:

Tilsyn
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
mars 2017
14. mar - 19. sep 11 - 38 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilskuddskontroll med Lardal kommune på barnehageområdet Dokumenttilsyn
01. mar - 31. mar 9 - 13 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen - Selvik skole og Sande ungdomsskole i Sande kommune Sande kommune
01. mar 9 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med Horten kommune som barnehagemyndighet Horten kommune
01. mar 9 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med Tjøme kommune som barnehagemyndighet Tjøme kommune
februar 2017
20. feb 8 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med introduksjonsprogrammet for flyktninger Tjøme
20. feb 8 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med introduksjonsprogrammet for flyktninger Svelvik
15. feb - 26. sep 7 - 39 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med forvaltningskompetanse - Vestfold fylkeskommune / Melsom vgo og Thor Heyerdahl vgo Skriftlig tilsyn
januar 2017
18. jan 3 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen - Botne skole og Gjøklep ungdomsskole i Holmestrand kommune Sande kommune
Tilsyn
Dato Arrangement
14. mar - 19. sep Tilskuddskontroll med Lardal kommune på barnehageområdet
01. mar - 31. mar Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen - Selvik skole og Sande ungdomsskole i Sande kommune
01. mar Tilsyn med Horten kommune som barnehagemyndighet
01. mar Tilsyn med Tjøme kommune som barnehagemyndighet
20. feb Tilsyn med introduksjonsprogrammet for flyktninger
20. feb Tilsyn med introduksjonsprogrammet for flyktninger
15. feb - 26. sep Tilsyn med forvaltningskompetanse - Vestfold fylkeskommune / Melsom vgo og Thor Heyerdahl vgo
18. jan Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen - Botne skole og Gjøklep ungdomsskole i Holmestrand kommune