Tilsynskalender

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
juni 2017
15. jun - 15. mar 24 - 11 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med Svelvik kommune som barnehagemyndighet Svelvik kommune
mars 2017
15. mar 11 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med Re kommune som barnehagemyndighet Re kommune
14. mar - 19. sep 11 - 38 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilskuddskontroll med Lardal kommune på barnehageområdet Dokumenttilsyn
01. mar 9 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med Tjøme kommune som barnehagemyndighet Tjøme kommune
01. mar 9 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med Horten kommune som barnehagemyndighet Horten kommune
01. mar - 31. mar 9 - 13 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen - Selvik skole og Sande ungdomsskole i Sande kommune Sande kommune
februar 2017
20. feb 8 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med introduksjonsprogrammet for flyktninger Svelvik
20. feb 8 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med introduksjonsprogrammet for flyktninger Tjøme
15. feb - 26. sep 7 - 39 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med forvaltningskompetanse - Vestfold fylkeskommune / Melsom vgo og Thor Heyerdahl vgo Skriftlig tilsyn
januar 2017
18. jan 3 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen - Botne skole og Gjøklep ungdomsskole i Holmestrand kommune Holmestrand kommune