Fylkesmannen fører tilsyn med kommuner og private bedrifter på en rekke områder, særlig knyttet til helse, omsorg, utdanning og miljø. Denne kalenderen gir en oversikt over planlagte og gjennomførte tilsyn. Datoene kan bli justert etter avtale med organisasjonen det skal føres tilsyn med. Der hvor tilsyn er ført opp over en hel måned, er datoen ikke endelig fastsatt.

Vi har nå gjennomført alle planlagte tilsyn i 2018. 

Tilsynsrapporter

Hvis du vil lese tilsynsrapporten for et spesielt tilsyn, kan du velge aktuelt år og fagområde. 

Rapporter som gjelder barnevern, helse, omsorg og sosial finner du på nettsiden til Statens Helsetilsyn.  

 

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
juni 2017
15. jun - 15. mar 24 - 11 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med Svelvik kommune som barnehagemyndighet Svelvik kommune
mars 2017
15. mar 11 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med Re kommune som barnehagemyndighet Re kommune
14. mar - 19. sep 11 - 38 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilskuddskontroll med Lardal kommune på barnehageområdet Dokumenttilsyn
01. mar 9 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med Tjøme kommune som barnehagemyndighet Tjøme kommune
01. mar 9 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med Horten kommune som barnehagemyndighet Horten kommune
01. mar - 31. mar 9 - 13 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen - Selvik skole og Sande ungdomsskole i Sande kommune Sande kommune
februar 2017
20. feb 8 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med introduksjonsprogrammet for flyktninger Svelvik
20. feb 8 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med introduksjonsprogrammet for flyktninger Tjøme
15. feb - 26. sep 7 - 39 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med forvaltningskompetanse - Vestfold fylkeskommune / Melsom vgo og Thor Heyerdahl vgo Skriftlig tilsyn
januar 2017
18. jan 3 Oppvekst- og opplæringsavdelingen Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen - Botne skole og Gjøklep ungdomsskole i Holmestrand kommune Holmestrand kommune
Dato Arrangement
juni 2017
15. jun - 15. mar Tilsyn med Svelvik kommune som barnehagemyndighet
mars 2017
15. mar Tilsyn med Re kommune som barnehagemyndighet
14. mar - 19. sep Tilskuddskontroll med Lardal kommune på barnehageområdet
01. mar Tilsyn med Tjøme kommune som barnehagemyndighet
01. mar Tilsyn med Horten kommune som barnehagemyndighet
01. mar - 31. mar Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen - Selvik skole og Sande ungdomsskole i Sande kommune
februar 2017
20. feb Tilsyn med introduksjonsprogrammet for flyktninger
20. feb Tilsyn med introduksjonsprogrammet for flyktninger
15. feb - 26. sep Tilsyn med forvaltningskompetanse - Vestfold fylkeskommune / Melsom vgo og Thor Heyerdahl vgo
januar 2017
18. jan Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen - Botne skole og Gjøklep ungdomsskole i Holmestrand kommune