Hopp til innhold

Tilsynskalender

Fylkesmannen fører tilsyn med kommuner og private bedrifter på en rekke områder, særlig knyttet til helse, omsorg, utdanning og miljø. Denne kalenderen gir en oversikt over planlagte og gjennomførte tilsyn. Datoene kan bli justert etter avtale med organisasjonen det skal føres tilsyn med. Der hvor tilsyn er ført opp over en hel måned, er datoen ikke endelig fastsatt.

Rapporter som gjelder barnevern, helse, omsorg og sosial finner du på nettsiden til Statens Helsetilsyn. Her finner du øvrige tilsynsrapporter fra Fylkesmannen i Vestfold. (Klikk på "Vis tidligere hendelser".)

Tilsyns- og øvelselskalender for 2018

Vis for år:

Tilsyn
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
juni 2018
04. jun - 08. jun 23 Fylkesmannen i Vestfold, helse- og sosialavdelingen Kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse Larvik kommune, helse/omsorg og sosialtjenesten i NAV
11. jun - 13. jun 24 Fylkesmannen i Vestfold, Helse- og sosialavdelingen Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A Færder kommune, Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter
Tilsyn
Dato Arrangement
04. jun - 08. jun Kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse
11. jun - 13. jun Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A