Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret

Søknaden skal sendes til Fylkesmannen i Vestfold innen 1. februar 2018. Nærmere kunngjøring med søknadsskjema mm finnes på NAVs hjemmeside.

Søknadsfrist:
01.02.2018 00:00:00
Målgruppe:
Sosialhjelpsmottakere
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold
Hvem kan søke:
NAV-kontor i Vestfold
Rapporteringsfrist:
01.02.2019 00:00:00

Kontaktpersoner