Tilskudd til boligsosialt arbeid

Søknaden skal sendes til Fylkesmannen innen 1. februar 2018. Nærmere informasjon om tilskuddene, regelverk og søknadsskjema ligger på NAV.no.

Søknadsfrist:
01.02.2018 00:00:00
Målgruppe:
Bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet med særlig innsats ovenfor ungdom og barnefamilier.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold
Hvem kan søke:
Kommuner som mottok tilskuddet i 2017
Rapporteringsfrist:
31.03.2019 00:00:00

Kontaktpersoner