Tilskudd mot barnefattigdom

Søknaden skal sendes til Fylkesmannen i Vestfold. Nærmere informasjon ligger på nettsiden til NAV.

Søknadsfrist:
01.02.2018 00:00:00
Målgruppe:
unge og barnefamilier som er i kontakt med de sosiale tjenestene i NAV-kontorene i Vestfold.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold
Hvem kan søke:
NAV-kontor i Vestfold

Kontaktpersoner