Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løsninger

Helsedirektoratet har utlyst midler for 2018 til innføring av velferdsteknologiske løsninger. Søknaden skal sendes til Helsedirektoratet. Innstilling og vedtak skal fremmes av Fylkesmannen i samarbeid med Helsedirektoratet. Mer informasjon om  tilskuddsordningen finnes i eget dokument.

Søknadsfrist:
01.03.2018 00:00:00
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Helsedirektoratet i samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold
Hvem kan søke:
Kommuner i Vestfold

Kontaktpersoner