Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2018

Målet med tilskuddet er å styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg, bidra til samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner om kompetansehevende tiltak og bidra til ivaretakelse av pårørendes behov.

Kommuner i Vestfold, Telemark og Agder-fylkene, skal sende søknadsskjema til Fylkesmannen i Vestfold, som vedlegg til e-post til fmvepost@fylkesmannen.no. Det samme gjelder rapportering for mottatt tilskudd i 2017. Skjema finner du under "Dokumenter" til høyre på siden.

Tilskuddet forvaltes i et samarbeid mellom Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling (KLB) og Fylkesmannen. Kontaktperson hos Fylkesmannen finner du under "Kontaktpersoner" til høyre på siden.

Kontakpersoner på Regionalt kompetansesenter (KLB)

Fullstendig informasjon kommer på Helsedirektoratets nettsider i løpet av uke 51.

For informasjon om prosjekter i 2017 Oslo og Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust Agder, Vest-Agder

Søknader må være mottatt innen 1. mars 2018, og vil bli besvart så snart som mulig etter 1. april og senest innen 20. juni 2018.

 

Søknadsfrist:
01.03.2018 00:00:00
Målgruppe:
Pasienter som trenger lindrende behandling og omsorg ved livets slutt og deres pårørende
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
01.04.2018 00:00:00

Kontaktpersoner

Lenker