Kommunalt rusarbeid 2018

Mere informasjon om tilskuddsordningen og søknadsskjema finner du på nettsiden til Helsedirektoratet.

Søknadsfrist:
01.03.2018 00:00:00
Målgruppe:
Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold
Hvem kan søke:
Kommuner i Vestfold
Rapporteringsfrist:
15.02.2018 00:00:00

Kontaktpersoner