Forsatt godt beredskapsarbeid i kommunene

Mer uvær gjør at kommunene må tenke på samfunnssikkerhet når de planlegger nye boligområder og veier.
Mer uvær gjør at kommunene må tenke på samfunnssikkerhet når de planlegger nye boligområder og veier. (Foto: Arnt Folvik, VIB)

DSBs årlige undersøkelse av kommunenes beredskapsarbeid viser at kommunene i Vestfold fortsetter å jobbe godt med samfunnssikkerhet og beredskap.

Årlige undersøkelser

Hvert år må alle norske kommuner svare på DSBs spørreundersøkelse om kommunenes samfunnssikkerhetsarbeid. De siste årene har kommunene i Vestfold stadig forbedret sitt arbeid, fram til et toppnivå i fjor. I år holder de et jevnt høyt nivå, og er fortsatt blant de beste i landet.

- Resultatet i kommuneundersøkelsen samsvarer med det bildet Fylkesmannen har etter øvelser og tilsyn med kommunene. De har god oversikt over oppgaver og status, sier fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser.

Planlegge og øve

Et av de viktigste kravene til kommunal beredskapsplikt, er å utarbeide en risiko- og sårbarhetsundersøkelse (ROS). Kommunene skal også ha en overordnet beredskapsplan, og de skal øve jevnlig.

- Beredskapsplanen skal revideres årlig. Ikke alle kommunene har gjort dette, så her er det rom for å score enda noen poeng, sier Kaiser. Han mener at undersøkelsen gir verdifull informasjon for Fylkesmannens videre samarbeid med kommunene om beredskap. I tillegg bør den være en god veiviser for kommunenes eget arbeid med samfunnssikkerhet, både politisk og administrativt.

Planlegge for klimaendringer

I årets undersøkelse er kommunene også spurt om i hvilken grad naturhendelser og klimaendringer har blitt inkludert i ROS-analyser, og om de har inkludert beredskapstenkning i arealplanlegging, og om de har oversikt over bebyggelse som vil være ekstra utsatt under naturhendelser som uvær og flom.

- Dette er et tema som Fylkesmannen er opptatt av, og som vi jevnlig diskuterer med kommunene. Vi må være forberedt på mer styrtregn og sterkere vind, for eksempel. Selv om Vestfold ligger ganske godt skjermet innerst i Skagerak , kan vi like fullt bli rammet. Vi må planlegge og bygge sånn at skadene blir minst mulig hvis det skjer, sier Kaiser.

Kontaktpersoner