Nettverk for krisekommunikasjon

Nettverket for kriseinformasjon er etablert for å styrke kompetansen om risiko- og krisekommunikasjon, og vår evne til å kommunisere godt med befolkningen i en risko- og krisesituasjon.

Informasjonsnettverket drives av Fylkesmannen i Vestfold med utgangspunkt i Fylkesmannens oppgave om å planlegge informasjonsberedskap og ivareta helhetlig og samordnet informasjon til befolkningen. Nettverket springer ut av, men er ikke begrenset til, fylkesberedskapsrådet. Medlemmene har ansvar for kommunikasjon og/eller beredskap i sine organisasjoner.


20.12.2013

Møtereferat 26. november 2013