Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass.

Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for  innbyggerne. Fylkesmannen kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. Rådet er sammensatt av sentrale offentlige beredskapsaktører og frivillige og private organisasjoner. 

Vis mer


11.07.2018

Fylkesmannen oppfordrer kjøpmenn til å tone ned salget av engangsgriller

Flere skogbranner den siste tiden er utløst av bruk av engangsgriller. Fylkesmannen i Vestfold har derfor oppfordret dagligvarebransjen til å informere kundene på utsalgsstedene om faren engangsgriller representerer. I tillegg har vi oppfordret bransjen til å redusere synlighet og offensivt salg av engangsgriller. Oppfordringen har gått til de store dagligvarekjedenes sentralkontorer.


04.07.2018

Møte om skogbrann i Vestfold

Fylkesmannen i Vestfold innkaller til møte med fylkesberedskapsrådet, brannsjefene, skognettverket og kommunene i Vestfold fredag 6. juli 2018 kl 0900.


27.06.2018

Informasjon om øvelse Trident Juncture 2018

Øvelse Trident Juncture er den største NATO-øvelsen i Norge siden den kalde krigen. 40 000 soldater, 130 fly, 60 fartøy og 10 000 kjøretøy vil øve sammen i oktober-november 2018. De mest berørte fylkene er Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark.


21.06.2018

Godt samvirke under Revac-brannen

Evalueringen av innsatsen under Revac-brannen i mai viser at samarbeidet mellom nødetatene, kommunen og andre organisasjoner fungerte godt. Tidlig varsling, tilstrekkelig med ressurser og god kompetanse på brannstedet var nøkkelfaktorene.


25.01.2018

Fagdag - sikkerhet ved arrangementer

Fylkesmannen i Vestfold og Sør-Øst politidistrikt inviterer til en fagdag om sikkerhet ved arrangementer.


23.12.2017

Ny risikoanalyse

DSB har publisert en risikoanalyse av scenarioet «Utbrudd av MRSA i Vestfold». - En nyttig og god gjennomarbeidet analyse, sier fylkeslege Henning Mørland. 


14.11.2017

Veterankonferansen

Forsvarets veterankonferanse 2017 ble arrangert i Sandefjord 8. november. Fylkesmann Per Arne Olsen holdt en tale som du kan lese her.


24.10.2017

Flom- og jordskredvarsel

Flomvarsel på oransje farenivå for Lardal, Larvik og Sandefjord.


03.05.2017

Bombefunnet ble godt håndtert

En ny evalueringsrapport konkluderer med at bombefunnet på Vallø i mars ble godt håndtert av alle de ansvarlige etatene, og aktørene samarbeidet bra.


27.03.2017

Godt beredskapsarbeid i Vestfold-kommunene

Kommunene i Vestfold kommer best ut i en landsomfattende undersøkelse av hvordan de oppfyller lovpålagte beredskapsoppgaver.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel