Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass.

Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for  innbyggerne. Fylkesmannen kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. Rådet er sammensatt av sentrale offentlige beredskapsaktører og frivillige og private organisasjoner. 

Vis mer


24.09.2018

Fylkesmannen takker for innsatsen under stormen Knud

Da Meteorologisk institutt sendt ut rødt varsel på fredag, mobiliserte hele Vestfold. Fylkesmannen berømmer spesielt Røde Kors Hjelpekorps og Vestfold bondelag som sørget for god beredskap, og alle privatpersoner som gjorde gode forberedelser og forhindret skade.


21.09.2018

OSPA-pris til fylkesberedskapssjefen

Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser vant årets OSPA-pris for beste offentlige sikkerhetsinitiativ. Kaiser fikk prisen for å ha etablert et strukturert samarbeid med næringslivet.


17.09.2018

Snakk med sårbare mennesker om NATO-øvelsen

Høstens NATO-øvelse er i gang, og noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. Helsedirektoratet anbefaler at representanter for kommunen eller foreldre snakker med dem om øvelsen.


16.08.2018

Fagdag samband og befolkningsvarsling

Kommunikasjon er en av grunnpillarene for å lykkes med krisehåndteringen vår.
Hva gjør vi når de ordinære ekomløsningene våre svikter?
Hvordan får vi varslet/informert befolkningen før og under kriser?


11.07.2018

Fylkesmannen oppfordrer kjøpmenn til å tone ned salget av engangsgriller

Flere skogbranner den siste tiden er utløst av bruk av engangsgriller. Fylkesmannen i Vestfold har derfor oppfordret dagligvarebransjen til å informere kundene på utsalgsstedene om faren engangsgriller representerer. I tillegg har vi oppfordret bransjen til å redusere synlighet og offensivt salg av engangsgriller. Oppfordringen har gått til de store dagligvarekjedenes sentralkontorer.


04.07.2018

Møte om skogbrann i Vestfold

Fylkesmannen i Vestfold innkaller til møte med fylkesberedskapsrådet, brannsjefene, skognettverket og kommunene i Vestfold fredag 6. juli 2018 kl 0900.


27.06.2018

Informasjon om øvelse Trident Juncture 2018

Øvelse Trident Juncture er den største NATO-øvelsen i Norge siden den kalde krigen. 40 000 soldater, 130 fly, 60 fartøy og 10 000 kjøretøy vil øve sammen i oktober-november 2018. De mest berørte fylkene er Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark.


21.06.2018

Godt samvirke under Revac-brannen

Evalueringen av innsatsen under Revac-brannen i mai viser at samarbeidet mellom nødetatene, kommunen og andre organisasjoner fungerte godt. Tidlig varsling, tilstrekkelig med ressurser og god kompetanse på brannstedet var nøkkelfaktorene.


25.01.2018

Fagdag - sikkerhet ved arrangementer

Fylkesmannen i Vestfold og Sør-Øst politidistrikt inviterer til en fagdag om sikkerhet ved arrangementer.


23.12.2017

Ny risikoanalyse

DSB har publisert en risikoanalyse av scenarioet «Utbrudd av MRSA i Vestfold». - En nyttig og god gjennomarbeidet analyse, sier fylkeslege Henning Mørland. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel